Πληροφοριες

Το μελετητικό γραφείο του Δρ. Τοπογράφου Μηχανικού Βάντα Κωνσταντίνου προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της Τοπογραφίας, του Κτηματολογίου και της Υδρολογίας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2005 και έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μελετητικού γραφείου είναι η βαθιά εξειδίκευση στους ανωτέρω τομείς και η άρτια και υψηλής ποιότητας υλικοτεχνική υποδομή σε εξοπλισμό και λογισμικό.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Το μελετητικό γραφείο εκπονεί ολοκληρωμένες τοπογραφικές µελέτες για κάθε χρήση:

 • Δημόσια και ιδιωτικά έργα
 • Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Επιμετρήσεις
 • Έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • Δασαρχείο - Αρχαιολογία
 • Πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Πράξης Εφαρμογής

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Εθνικό Κτηματολόγιο διασφαλίζει την οριστική και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας καθώς επίσης βασικό μοχλό επίτευξης των πολιτικών σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης των φυσικών πόρων, ανάπτυξης της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Το μελετητικό γραφείο συνεργάζεται με έγκριτους νομικούς και παρέχει υπηρεσίες:

 • Δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Χωρικού εντοπισμού ακινήτων
 • Υποβολής ενστάσεων
 • Σύνταξης Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

English